2mf0likysuw6owli4mme

Dansk E-Bog: Lightworkers og Earth Angels – Kend Din Sensitive Sjæl

Har du et Brændende Ønske om at Gøre Verden til et Bedre Sted?

Download: PDF-Format

Denne bog er lavet til dig, som gerne vil lærer din egen sjæl bedre at kende. Når du kender din sjæl, så er det meget lettere at finde frem til, hvad dit unikke livs formål er her i livet. Du lærer også at samarbejde med Universet og den åndelige verden på en helt ny måde.

Du lærer med andre ord, at kende din unikke plads i Universet – hvorfor du er vigtig og hele meningen med dig liv.
I denne bog vil du lærer:
  • Hvad en Lightworker er.
  • Hvad en Earth Angel er.
  • Hvilke sjæleriger der findes.
  • Hvilket sjælerige din sjæl kommer fra.
  • Arbejde med Kærlighedens Kilde
  • Overkomme udfordringerne fra egoet og frygtbaserede tanker.
  • Forskellen på Indigo, Krystal og Regnbue børn
  • Bruge din høje sensitivitet som en gave til at gøre en forskel i dit eget og andres liv.
  • Inspiration til at finde frem til din unikke livs formål og mission.


Get started now!